Adembescherming

Adembescherming

Het nadeel van werken in stoffige omgevingen is dat de nadelige effecten hiervan pas op langere termijn merkbaar worden. Neem geen onnodig risico en draag ten alle tijde een voor uw werkzaamheden voorgeschreven adembeschermingsproduct.

De gevaren die we onderscheiden met betrekking tot adembescherming zijn:

  • inademing gassen en dampen
  • effecten van stof
  • effecten van biologische agentia (dragers van plantaardige of dierlijke herkomst die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico's kunnen opleveren)

Stofmasker met ventilator

Wanneer u vaak met een stofmasker werkt kent u het wel, voornamelijk in de zomer wanneer de temperaturen hoog zijn kan een warm, klam stofmasker ontzettend storen en afleiden van het werk. Daar hebben we wat nieuws op gevonden, een stofmasker met ventilator.
Lees meer...

Air+ nu verkrijgbaar bij Coolsafety

Een innovatief stofmasker, nu verkrijgbaar!
Lees meer...