• Lastbeveiliging - 1422064077

    Lastbeveiliging

Lastbeveiliging

Lastbeveiliging - 45102-001_secure_2c_relax

Het in de hoogte verplaatsen van zware en grote materialen brengt de nodige gevaren met zich mee. Hoewel de hijsapparatuur van tegenwoordig steeds betrouwbaarder wordt, is er altijd een kans dat er een defect ontstaat. Dit kan in het slechtste geval leiden tot zeer gevaarlijke situaties waar de lading naar beneden kan vallen van grote hoogtes. Voor dit soort situaties heeft u lastbeveiliging nodig. 

Lastbeveiliging kan gerealiseerd worden door middel van een zogenaamde Load Arresters. Dit zijn kabels met een remsysteem die als een zekering worden bevestigd aan de lading waardoor er in een situatie als de bovengenoemde de val kan worden tegengegaan en de lading worden afgeremd om zo materiele schade en lichamelijke letsel te voorkomen. De term Load Arrester valt direct te vertalen tot de Nederlandse term, lastbeveiliger.

Een Load Arrester werkt in principe hetzelfde als persoonlijke valbeveiliging. Alleen wordt er dan een last beveiligd in plaats van een persoon. De kabel is opgerold in een behuizing en wordt bevestigd aan de lading. Wanneer de kabel uitrolt als het gevolg van een vallende lading slaat de rem aan en wordt de lading gestopt in de val. Het grootste verschil tussen een lastbeveiliging en valbeveiliging is het maximale gewicht dat kan worden gestopt. Waar persoonlijke valbeveiliging van Neofeu tot maximaal 140 kilogram wordt getest kunnen de door Neofeu ontwikkelde lasbeveiliginh oplopen tot 5000 kilogram gewicht dat kan worden gestopt.

Een ander significant verschil is dat persoonlijke valbeveiliging moet voldoen aan bepaalde EN normen, zoals de "NEN-EN 363 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Valbeveiligingssystemen". Daarentegen valt lastbeveiliging onder aparte regelementen die worden opgesteld door de fabrikant zelf.

Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor lastbeveiliging zal de fabrikant meekijken en op basis hiervan de juiste opstelling adviseren om zo maximale veiligheid te kunnen garanderen in de desbetreffende situatie.

Bent u zelf opzoek naar een lastbeveiliging, neem dan contact met ons op of kijk op http://www.neofeu.com/en/categorie/23.Loads%20arresters